Gids van Coozy . weergeven

Inhoud op het display

Functies en bewerkingen

Inschakelen / uitschakelen
Druk kort op de AAN/UIT-knop om het LED-display in te schakelen. Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het display uit te schakelen.

Koplamp aan/uit
Als het scherm is ingeschakeld, drukt u twee keer op de knop om de koplamp in of uit te schakelen.

Schakelsnelheidsniveau
Als het display is ingeschakeld, drukt u kort op de knop om tussen 3 snelheidsniveaus te schakelen, waaronder 10/15/25 km/h.

6 km/u duwmodus
Wanneer het display is ingeschakeld, houdt u de knop 1,5 seconden lang ingedrukt om de 6 km/u-duwmodus te activeren.

Indicator batterijniveau