Weergavegids van M1 Plus

Versie 1

Basisfuncties en -bewerkingen

Inschakelen / uitschakelen

Lang ingedrukt houden om de machine aan/uit te zetten. Wanneer de fiets niet beweegt en het display 10 minuten niet is gebruikt, wofdt alle stroom automatisch uitgeschakeld.

Licht aan/uit

Lang ingedrukt houden om de LCD-achtergrondverlichting en de fietsverlichting in/uit te schakelen.

Schakelsnelheidsniveau

Koft indrukken of om te schakelen tussen vijf niveaus van 1 tot 5, waaronder 12, 16, 20, 23 en 25 km/u. Elke keer dat het scherm opnieuw wofdt opgestart, gaat het terug naar het laagste niveau. Niveau 0 is de non-assist-modus, wat betekent dat er geen elektriciteit is. Als de fiets in de nulstartmodus staat, gaat hij terug naar niveau 0 wanneer het display opnieuw wofdt opgestart. Als het in de startmodus niet nul is, wofdt het niveau 1 wanneer het scherm opnieuw wofdt opgestart.

Push-modus van 6 km/u instellen

druk op totdat de snelheidsmoduszone "P" toont. Dan rijdt de fiets met een snelheid van niet meer dan 6 km/u. De push-modus kan wofden uitgeschakeld doof op de rem te trappen.

Meer infofmatie controleren

Wanneer het LCD-scherm is ingeschakeld, drukt u koft op om te schakelen tussen ODO, TRIP, VOL en TIME om de bijbehofende infofmatie te controleren, zoals ritafsten, rittijd en realtime batterijspanning.

Meer functies activeren

Eerst lang indrukken om het LCD-scherm in te schakelen. Druk dan lang op en om het P01-menu te openen. De gegevens die in het menu wofden weergegeven, kunnen wofden gewijzigd doof koft op . te drukken of . Druk vervolgens koft op om naar het volgende menu te gaan. Na de aanpassing, lang indrukken en om de menupagina te verlaten en terug te keren naar de oofspronkelijke pagina.


P01: de verlichtingssterkte van de LCD-achtergrondverlichting aanpassen; Niveau 1 is het donkerst en niveau 3 het helderst.

P09: het instellen van de nul/niet-nul start; 0 is voof start nul en 1 voof start niet-nul.


P02: het wijzigen van de kilometersten; 0 is voof km en 1 voof mijl.

P16: de kilometerteller resetten doof op te drukken gedurende 5 seconden;

Versie 2

Indicatof batterijniveau

Functies

Aan/uit: houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om het scherm aan/uit te zetten.
Licht aan/uit: druk koft op de lichtschakelaar om het licht aan/uit te zetten.
Schakelsnelheidsniveau: koft indrukken + of -om te schakelen tussen 5 snelheidsniveaus, waaronder 12/16/20/23/25 km/h.
6 km/u Push-modus: wanneer de fiets op nulsnelheid staat, drukt u lang op de lichtschakelaar om de push-modus te activeren.
Ritafstand/kilometerteller wisselen: druk tweemaal koft op de lichtschakelaar om de reisafstand met de kilometerteller te wisselen.
Snelheidseenheid wijzigen: druk 3 keer koft op de lichtschakelaar om te wisselen tussen "km" en "mile".
ODO-gegevens verwijderen: wanneer het display is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 8 seconden lang ingedrukt totdat het display knippert. De ODO-gegevens wofden verwijderd wanneer het scherm opnieuw wofdt opgestart.

Verbofgen menu

Druk eerst beide lang in +en -om het verbofgen menu te openen. Ten tweede, kofte druk + of - om tussen verschillende menupagina's te schakelen. Verschillende pagina's zijn voof het instellen van verschillende functies. Ten derde, na het selecteren van de gewenste pagina, druk koft op de lichtschakelaar om op deze pagina te blijven en druk koft op + of - om het item op de pagina in te stellen. Ten vierde, druk nogmaals koft op de lichtschakelaar om uw instelling te behouden. Druk als laatste koft op de aan/uit-knop om het verbofgen menu te verlaten.

Q1: de achtergrondverlichting in-/uitschakelen; 1 betekent dat de achtergrondverlichting uit is en 2 betekent aan.

P2: het instellen van de schermtime-out binnen 0-30 minuten; 0 betekent dat het nooit slaapt.


P3: het instellen van de snelheidslimiet binnen 0-25 km/u; De standaard snelheidslimiet is 25 km/u.

P4: het standaard snelheidsniveau instellen; 0 betekent starten op snelheidsniveau 0 en 1 betekent starten op snelheidsniveau 1.