E-Bike Onderhoud

SCHOONMAAK

  • Houd de elektrische fiets en alle onderdelen altijd schoon en droog.
  • Controleer regelmatig of alle verbindingen goed aangedraaid zijn en controleer ook op eventuele kleine beschadigingen en scheuren. Verwijder de tekortkomingen van de machine onmiddellijk.
  • Alleen reinigen met een vochtige doek.
  • Dompel de fiets nooit onder in water en spuit hem niet af met water uit een slang of hogedrukreiniger.
  • Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën.

OPSLAG

A) OPSLAG E-BIKE

  • Berg je e-bike op een koele, droge plaats op. Bewaar het niet voor langere tijd buiten. Blootstelling aan zonlicht en extreme temperaturen (zowel warm als koud) versnelt het verouderingsproces van de plastic onderdelen en kan de levensduur van de batterij verkorten.

B) BATTERIJOPSLAG

  • Houd de batterij nooit voor een lange tijd ontladen, als de spanning van de cel onder de toegestane limiet daalt als gevolg van zelfontlading, zal dit leiden tot schade. Bewaar de batterij opgeladen tot een maximale capaciteit tot 50% voor maximale duurzaamheid.
  • Bewaar de accu's in een droge en stofvrije ruimte bij een omgevingstemperatuur van bij voorkeur 0°C tot +25°C. De ideale bewaartemperatuur is 5°C.
C) REGELMATIGE CONDITIECONTROLES

Hoofdsets 

Verwijder, reinig en smeer de velgen jaarlijks en controleer op vervanging. 

Gewrichten

Controleer continu alle moeren, bouten en snelspanners op vastzitten.

Remmen

Smeer de remkabels maandelijks lichtjes met olie. Controleer de afstelling en vervang tijdig de remonderdelen (blokken, schoenen, blokken) als deze versleten zijn. De kabels moeten worden vervangen als ze beschadigd of kapot zijn. 

Voorvering Voorvork

Vertrouw het toe aan experts. 

Rubbers 

Controleer regelmatig op schade en slijtage. Houd herdruk zoals aangegeven aan de zijkant.

Wielnaven

Smeer de naaflagers maandelijks. Controleer en stel zo nodig de conussen bij om te voorkomen dat de naven tegen de vorken wrijven.

Pedalen 

Smeer de lagers en controleer op dichtheid.

Krukken

Smeer de lagers maandelijks (tenzij er een onderhoudsvrije middenbeugel op de fiets is gemonteerd) en controleer of alle middenbeugeldelen goed vastzitten.

Ketting 

Haal het eraf en maak het elke 6 maanden schoon. De ketting moet schoon maar niet droog zijn. 

velgen

Controleer regelmatig of de wielen goed vastzitten en stevig vastzitten. De velgen moeten worden beschermd tegen oliën, was, vet en lijm, enz. Controleer ook of de spaken niet los zitten of ontbreken. Laat ze minstens één keer per seizoen centreren door een gespecialiseerde garage of als de wielen beginnen te rollen.

Tandwielen 

Indien nodig regelmatig reinigen en licht invetten. Houd de voor- en achterderailleur soepel door deze af te stellen.

Tandwielen 

Indien nodig regelmatig reinigen en licht invetten. Houd de voor- en achterderailleur soepel door deze af te stellen.

Zadel- en zadelpenbevestiging 

Controleer of schroeven, moeren en snelspanners goed vastzitten.

Stellage 

Jaarlijks reinigen en licht invetten.

 

D) SMEERCATINE: 

  • Zoals alle mechanische machines is de fiets onderhevig aan slijtage en training. En een goede smering helpt dat te verminderen.
  • Zorg er bij het smeren voor dat het smeermiddel niet op de remschijven en remblokken komt. Bij olievetten in de remblokken kan hun functie verloren gaan.

WAARSCHUWING

A) Stel de e-bike niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht of regen en vermijd opslag op plaatsen met hoge temperaturen of corrosieve gassen, om chemische corrosie en schade aan de elektronische onderdelen en geverfde oppervlakken te voorkomen, wat kan leiden tot bedrijfsstoringen en ongevallen.

B) Als er water in de elektrische onderdelen van de fiets (besturingseenheden, motor of batterij) komt, kan dit onherstelbare schade veroorzaken of zelfs de batterij ontploffen!

C) Controleer voor elk gebruik de oplader, kabel en stekker. Gebruik de oplader niet als u schade aantreft.

D) Als de zadelpen in de zadelbuis niet minimaal tot de minimale insteek wordt ingedrukt, kan de zadelpen breken. Controleer of de zadelpen minimaal tot aan de minimale insteekmarkering is geplaatst.

E) Waad niet door het water en voorkom dat u in plassen, modder, water, sneeuw of ijs komt. Als de regeleenheid, motor of accu van de fiets in water wordt ondergedompeld, leidt dit tot onomkeerbare schade aan deze onderdelen en kan uiteindelijk de accu ontploffen.

F) Laad de batterij nooit op in een explosieve of ontvlambare omgeving en in de buurt van ontvlambare vloeistoffen. Laad niet op een licht ontvlambare ondergrond (zoals papier, textiel, enz.) wanneer de batterij wordt verwijderd.

G) Laad nooit een batterij op die zichtbaar beschadigd is of waarvan de vulling lekt.